En ny regering med många nya "arbetare"

Hur löser medarbetarba sina uppgifter?
 
 
I en regering, vilken regering som helst, finns det alltid nya frågor som skall lösas och "spm vanligt" kommer alltid  partierna om inte ingår i regeringen med diverse argument om att regeringens lösning inte är så vidare bra, utan om man beslutat enligt våra premissaer skulle det resultera i en mycket bättre lösning.
 
Det finns naturligtvis alltid undabtag, men nog passar väldigt ofta motståndarna på att komma med kritik mot andra partiers förslag.
 
Det här kan ju inte vara annat än ett stort problem!
 
När man sitter som jag helt utanför riksdag och regering så undrar jag varför vi inte omarbetar bestämmelserna om hur landet skall styras?
 
Jag kan inte komma fram till något annat än att motståndarpartirrna bprde få vara deltagare i alla beslut,, då skulle  om allt fungerar som det skallf, lösningarna på de olika frågorna få en helt annan karaktär.
Då skulle ju regeringen bara kunna kritiseras när man inte "köper" ett förslag från  motståndarna, samtidigt skulle båda parter få tillfälle att diskutera respektive förslag.
 
Om partierna inte är overens så skulle man i varje fall kunna diskuterra respektive förslag och förhoppningsvis till slt komma överens om vad som är det bästa för landet Sverige.
 
Svårigheten skulle möjligen vara att avgöra vilket av förslagen som är det allra bästa för landet.
 
Observera här gäller inte den lösnin som är bäst för ett parti utan här är det Sverige som gäller till 100%.
 
 
Jg kan tänka mig att de skulle ta en tid innan man vant sig vid det nya arbetssättet, men med en klarsynt talman skulle dog detta hinder snart lösas.

Bra och mindre bra i Riksdagsvalet

Den här mycket långa perioden när partierna som jag tycker anvönt sig av både bra och dåliha  argument för att tjäna det egna partiet eller möjligen för att komma fram till en lösning av frågan.
 
Jag vill  här nämna några personer som jag tycker:
 
  • Först vill jsg nämns talmannen,Andreas Norlén, vars arbete jag tycker har varit nycket tiffötlitligt och uttryckligat.
  • Den andre jag vill nämna på den positiva sidan är Stefan Löfven som med sitt lugn och saklighet lycats medverka tll att vi slutligen fick en möjlig kandidat att rösta på.
  • Jag kan heller inte undvika att nämna Jonas Sjöstedt sm jag tycker utfört ett mycet bra arbete i den situation son han befunnit sig i.
Resten av politikerna som deltagit i arbetet har jag tyvärrminget positivt att säga utan där har det varit samma tomgång, minst, som vanligt.
Att varaen av förlorarna är uppenbarligeb inte enkelt, men det skänker mycket oro bland oss väljare.

Vad händer i Storbritanien och varför?

Nu har Theresa May gått igenom sitt största nederlag någonsin
 
 
Har nog varit lite dålig med att följa med allt som sker i Storbritanien och desto längre tiden går sesto mer undrande blir jag, troligen beroende på okunskap i ämnet.
 
Var det inte så att Theresa May från början var emot ett utträde ur EU och att hon senare bytte åsikt till det motsatta. Var det inte också så att vid den tiden hade hon folket med sig.
 
I gprdagens omröstning hade hon definitivt allt emot sig vilket till och med kan kan medverla till att hon får sparken från sin post.
 
Opositionen vill nu få till ett nyval verkar det som vilket kan resultera i hennes avgång.
 
Undrar nu hur det kan komma sig att hon hamnat i den här sityationen nu.
 
Nu tror jag mig veta att det finns en annan fråga i sammanhanget som kan vara av stor betydelse och det ör hur utträdet skall gå till och vilka följcer utträdet skall medföra för alla inblandade, vilket även inbegriper de Svenskar som arbetar i Storbritanien.
 
Hur det än är tycker jag att hela frågan från allra första början är väldigt dåligt skött av alla inlandade.
 
Naturligtvis skulle man från början utarbetat klara direktiv för att utträde ur EU, vilket man uppenbarligen inte ägnat minsta tanke åt och då blev det som det blev.
 
Konstigt är det också att man inte från örjan utarbetade medlems som alla medlemmarna kunde acceptera.
 
Kan det möjligen sluta så att det inte blir något uttröde ur EU?