Syd Koreas premiärminider erbjuder sin avgång

Premiärminister Chung Hong-won har erbudit sin avgång på grund hanteringen av den svåra färjekatastrofen.
 
Detta är något som vi inte kommer i närheten av i västerlandet. Här kan en statsminister eller motsvarande sitta i en regering som gör de allra grövsta misstagen, men kvar sitter de.
 
Tämk bara på Nuon-affären och det som inträffade i Konstitutionsutskottet där alla inklusive ststsministerna var vita som snö.Ingen tar sitt ansvar på detta sätt. Om så var fallet skulle säkert regeringar vara betydligt försiktigare i sitt arbete.
 
 
I Korea har man funnit lite över 110 döda, men fler än 190 personer saknas fortfarande.
 
Färjan kantrade och sjönk inom två timmar, men man vet fortfarande inte vad som var orsaken, men arbetet med såväl letandet efter omkomna som orsaken till olyckan pågår oförtrutet.

Får en programledare se ut hur som helst

Vart har den goda smaken tagit vägen?
 
Den verkar i alla fall inte finnas kvar inom SVT när man låter en programledare springa omkring som han gör i ett av programmen.

Det verkar vara inne just nu att se ut som en dödskalle, med ett rakat huvud och den enda färgen som man ser på huvudet är de två ögonen. Det ser fullkomligt sjukt ut.
 
Vi har tyvärr fler sådana dåliga exempel just nu, exempel som man inte skulle kunna tro att det var sanna om man inte fick se dem i TV lite då och då.

Vad händer i Ryssland

Frågetecknen på vad som händer i och runt Ryssland blir allt större.
 
 
 
 
 
Efter en tid av förhoppningar så har detta nu förbytts i en oro över att vi håller på att få tillbaka Sovjetunionen i sin gamla skepnad.
 Vi som har upplevt tiden allt ifrån Stalin fram till Mikhail Gorbachev har kunnat se en gradvis förbättring undan för undan.
 
I dag med Vladimir Putin i spetsen så verkar det som om tiden vänt och gått tillbaka många år och det är lite svårt, åtminstonde för mig, att få fram riktigt goda argument för detta. Jag kan helt enkelt inte hitta argumenten för varför Putin vänder den utveckling som varit till något som vi hoppats slippa i all framtid.
 
Nu är det lita svårt att dra slutsatser eftersom det kan förekomma fraktioner i det stora landet Ryssland som på något sätt tvingar honom att agera som han gör, men så här sett från en Svensk horisont så är det i alla fall svårt att förstå att utvecklingen som vi kallar det gått bakåt.
 
I varje fall bidrar inte den senare utvecklingen i Krim eller Ukraina till att man skall få något förtroende för Putin. Inte heller de signaler som kommer in från Ryssland bidrar till något ökat västerländskt förtroende för honom, men jag vill lämna en liten, en mycket liten, öppning för honom eftersom i varje fall mina kunskaper om vad som händer över allt i Ryssland är ganska minimala.
 
Eftersom läget är som det är undrar jag varför de två ledarna Obama och Putin inte försöker ha en närmare kontakt. Nu är det nog inte så lätt för Putin att utveckla ett bra förhållande med Obama efter alla sanktioerna från hans sida, men man kan kanske säja att han får skylla sig själv.
 
Nu får vi hoppas att alla som är inblandade upptäcker att man är inne i en återvändsgränd och att utvecklingen vänder så snart som möjligt.