Ryskt flyg kränker våra gränser

Att ett lands flygvapen kränker ett annat lands gränser är absolut ingen nyhet, där kan inte ens Sverige svära sig fria.

 

 

 

 

 

Antingen är den som skriver en sådan insändarei VT väldigt dåligt insatt i alla händelser runt våra gränser eller så sågs detta som en chans att anklaga Ryssland för kränkningar nu med en förhoppning att de Svenska kränkningarna glömts bort under åren.

 

Man kan ju tycka att det vore bra om dessa kränkningar inte skulle inträffa, men något roligt måste man väl unna både de Svenska och Ryska piloterna piloterna.

Är vi med och startar en militär Tsunami

Försvarsdebattens vågor går ömsom väldigt höga medan de ibland inte ens utgör en krusning och frågan man ställer sig är vad det är som skapar de höga vågorna.

För oss i Sverige kommer alltid vågorna vällande in öster ifrån, det vill säga det är alltid Ryssland som vi ger skulden för att dessa vågor kommer.

Nu för tiden har vi lärt oss att det inte bara är hårda vindar som kan skapa vågor, vi har också Tsunamin som vi måste räkna med i dag.

 

När det gäller vår försvarsorganisation existerar inget annat än hårda ostliga vindar vilka vi nu skall bygga upp ett nytt försvar emot.

Tyvärr så bidrar vi själva en del till att de befarade vågorna österifrån över huvud taget uppstår. Vi bidrar genom att delta i en utveckling av en jordbävning väster om Sverige vilken skapar Tsunamivågorna som kan komma in från öster.

Det här kräver en förklaring.

 

När det kalla kriget tog slut och när Sovjetunionen kollapsade så tog de allra flesta länder detta som tecken på att kravet på en väldigt hög beredskap för försvar mot det nya Ryssland hade minskat drastiskt. Rysslands militära krafter hade inte helt försvunnit, men de var till viss del utraderade vilket medförde att både öst och väst kunde andas ut efter många ganska ansträngande och dyrbara år.

 

I och med Sovjetunionens kollaps så friställdes en hel mängd länder som tillhört Sovjetunionen. Våra Baltiska grannar Estland, Lettland och Litauen tillhörde dessa länder. Polen ligger också nära oss och så har vi Östtysklands återförening med Västtyskland. Alla dessa länder blev medlemmar i EU.

Förutom ovanstående länder blev bland annat Slovakien, Tjeckien, Ungern och Kroatien också EU-medlemmar.

 

Nu krympte naturligtvis Rysslands möjligheter att exportera sina varor till alla dessa länder men detta är inte det enda. EU är ju också delvis en militär organisation med två internationella insatsstyrkor där bland andra Sverige också deltar.

Förutom anknytning till EU har i stort sett alla ovanstående länder plus ett antal ytterligare också blivit medlemmar i Nato vilken är en ren försvarsorganisation med stort inflytande från USA.

 

Frågan är nu om inte allt detta skulle kunna uppfattas av Ryssland som en militära upprustningar? När vi lyssnar på argumenten till varför vi i Sverige måste öka vår upprustning nu så får vi alltid höra att orsaken är den militära upprustningen som sker i Ryssland.

 

Att de baltiska länderna och många av de andra gamla Sovjetstaterna anslutit sig till både EU och Nato är ganska naturligt eftersom de med alla medel vill undvika att hamna under Rysk flagg igen

Vad skulle vi ha gjort för att detta skulle ha undvikits, men en ännu större fråga är vad vi skall göra för att minimera skadorna av de misstag som redan gjort.

 

Vi verkar i alla fall ha gjort vårt bästa för att delta i skapandet av den militära Tsunami från öster vilken vi nu inte alls vill dela ansvaret för.

Sanning eller inte sanning John Kerry

Efter Edward Snowdens senaste intervju i Moskva har kommentarerna duggat tätt.

 

Med bland kombattanterna har vi fått höra USAs utrikesminister John Kerry som säger att det som Snowden nu säger är alldeles fel och att det inte finns någon sanning i hans uttalanden.

Han tillägger också att Edward Snowden är en förrädare mot sitt land och

 

att han borde komma hem och ta sitt straff.

 

 

Om det är så att John Kerry har rätt i att det Edward Snowden säger inte innehåller någon sanning, vad är det i så fall han skall bli fälld för i en rättegång? 

Antingen så har väl Snowden sagt en del sanningar eller så är det väl bara påhittade saker och det borde inte kunna göra honom till landsförrädare.