United Airlines nödlandar i Scottland

Nödlandning på Shannon Airport i Scottland: 12 oersoner till sjukhus 
 
 
 The Boeing 767-300 aircraft at Shannon Airport in County Clare after making an emergency landing this morning
Boeing 767-300 vid Shannons Flygplats i Clare County efter att ha genomfört en nödlandning på morgonen
 
 
 
Tolv perdoner, inklusive tre barn, blev skadade efter en en svår turbulens som tvingade den transatlantiska flighten att genomföra en nödlandning i Republiken
 

Tio passagerare och tv besättningsmedlemmar togs till sjukhus frå Shannons Flygplats omkring kl 06.00 BST.
 
Landningen i Countyt lare följde på "hård och oväntad turbulens".
 
Flighteb gick från Houston, Texas, till London Heathrow när den drabbades.
 
Alla av de skadade har släppts utom en av besättningen.
 
 
Mina kommentarer:
Skickliga piloter kan man tacka mycket för. Plötslig och kraftig turbulens kan vara nycket svprbemästrad och kräver vana och skickliga piloter. Ovana sådana kan mycket lätt bli nervösa och då kan otrevliga saker inträffa.
 
Nu är ju flygbolaget United Airlines ett bolag som endast har mycket välutbildade piloter med både tekniskt kunnande och praktisk utbildning vilket kan ha bidrait till ett lyckligt slut på resan.

Turkiska styrkor i Syrien

Kriget i Syrien:  USA välkomnar pausen i de Turkiska-Kurdiska anfallen 
 
 Turkish Army tanks driving to the Syrian Turkish border town of Jarablus
 Turkiska trupper gick in i Syrien förra veckan för att avkägsna IS från gränsstaden Jarablus
 
 
 
 
USA välkomnade en paus i striden mella Turkiska och Kurdiska styrkor i norra Syrien, och bad dem attt fokusera på de så kallade IS.
 
 
EN USA-militär talesman beskrev stilleståndet som en lös överenskommelse som han hoppades skulle hållas.
 
Kurdiska källor säger att eldupphör fungerar, men de Syriska rebellerna uppbackade av Syriska styrkor ville inte knnas vid ett eldupphör.
 
Turkiska stridskrafter har attackerat Kurdiska trupper sedan de gick över gränsen förra veckan.
 
Turkiet har varnats av den växande kraften hos de Kurdiska styrkorna, vilka har bevisat vara en stark allierad av den USA-ledda koalitionen som bekämpar IS.
 
 
Under senaste timmarna, har vi tagit emot försäkringar att alla parter i sammanhanget kommer att avsluta eldgivningen mot varandra och fokusera på IS-hotet i stället, sade Col John Thomas vid det aAmerikanska centralkomandot.
 
 
Mina kommentarer:
Det kan inte vara lätt med dessa överenskommelser över "gränsera", men det är i varje fall ett bra försök så jag hoppas att det kommer att hålla. Samtidigt tror jag att förutsättningarna för detta är ganska små.
 
 
Det kanske vore bra om man försökte komma överens vilka sidor som parterna skall stödja, men detta kanske är för svårt för dessa herrar, för det är säkert herrar som bestämmer. <kanske därför som det är så svårt?

Pengarna som satsas på välfärden vart tar de vägen?

Har vi bara en pertileare som är rädd om våra pengar
 
 
 
 
 
Jonas Sjökvist
 
 
Ett stort samtalsämne sedan en ganska lång tid tillbaka är ifall vi skall tolerera att skattepengar som går till välfärden och skolor skall gå till företag?
 
Jag kanske uttrycker mig lite fel, men det jag menar är om vi skall tillåta att privata företag som vill starta en skola t.ex. skall fåta ut vinst.
 
Våra kommunala skolor drovs ju av kommunena och där kan det ju aldrig bli tal om att någon vinst tas ut. Där skall man ju också ha en noggran specificering exakt vad som skall ingå i skolan och hur allt skall genomföras.
Detta är det tyvärr riktigt dåigt med än så länge, men detta måste ju vara ett överkomligt problem.
 
 
Om man hade ett klart och tydligt underlag för hur skolorna skall bedrivas och detta underlag skall alla skolor hålla sig till, då kan ju rimligen inte någon fråga om vnster komma på tal.
Varför gör man inte på det sättet?
 
 
I dag är det underligt nog bara ett parti, Vänsterpartiet, som driver denna fråga.
 
Jag är på inget sätt någon vänsterpartist, men jag kan helt enkelt inte förstå varför de övriga partierna inte är av samma sikt.
 
Jag har ju en viss förståelse för den Moderata inställningen, men utan att tycka att den är något bra eller folkligt genomtänkt.