Parisavtalet om klimatet

Tveksamma data på växthusgaser hotar Parisavtalet 
 
 
Luftmätningsstationen vid Jungfrujöjden i Schweiz har mätt de Italienska tsläppen under nio år 
 
 
Farliga klimatiska gaser släpps ut i atmosfären men noteras inte i officiellt, detta har en undersökare på BBC upptäckt.

Mätstationer i Schweiz har uppmätt stora kvantiteter av en gas som kommer från Italien.
 
Emellertid, de Italienska tillskotten till FN-mätningarna är bara en liten del av det som mäts.
 
Nivåerna på vissa utsläåå från Indien och Kina är så osäkra att experterna säger att de ligger på ca 100%
 
Dessa flöden utgör ett större hot till Parisavtalet än vad president Donald Trumps intentioner är att dra bort.
 
 
Mina kommentarer;
Om man skall fortsätta att låta de olika länderna som t.ex. USA att själva tolka mätresultaten då är nog hela idén med avtalet mer eller mindre spoliera.
 
Det här sades ju från början vara ett mycket viktigt avtal som skrevs under av alla, men skall man nu tillåta att USA utan vidare kan dra sig ur då blir värdet av avtalet betydligt mindre.

Kommentera här: