Trump fortsätter sparka medarbetare

Antony Scaramucci sparkad som Trumps mediachef 
 
 
 
 
 Vita Husets kommunikationschef Antony Scaramucci har avskedats efter mindre än 10 dagar på posten.
Den tidigare wall Streer finansiären har fått lritik efter att ha kallat en reporter oliia saker.

Trumps stabschef Reince Priebus och talesmannen Sean Spicer har lämnat sina poster,
Beslutet togs av Trumps nya stabschef, John Kellly, aom svors in på måndagen,
 
Ett kort uttalande från Vita Huset sade; "Antony Scaramucci komer att lämna sin roll som Vita Husets kommunikationschef.
 
 
Mina kommentarer;
Utan att lämna några andra kommentarer undrar jag hur allt som inträffar kommer att sluta.
Är det bara jag som tror att det är fel i "apparaten" någonstans.
 
Vilka orsakerna är till alla avskedanden kan man inte vara alldeles säker på, men jag misstänker att det är Trump som inte kommer överens med dem,
 
Att hålla på så här borde rimligen inte vara bra för statsapparaten, i varje fall inte i längden.
 

President Trumps första 193 dagar

På sin 193:e dag har han nått botten
 
 
 
 
2Han hopas trots allt en förändring av stilen skulle vara mycket skadlig"
 
Ja herr president, man kan sannerligen undra hur du kom upp på den position där du är Donald? Hur många har blivit förda bakom ljuset?
 
Nu är det bara att försöka att skapa en ny stat, frågan är nu om han då inte också måste göra en del förändringar.
 
 
 
 
 
 

Ryssland kontra USA

Hur kommer kampen att sluta?
 
 
 
 
USA har ökat sanktionerna mot Ryssland enligt ett beslut som fastställdes av senaten i går.
 
Russland svarar med att säga att över 700 amerikanska diplomater skall utvisas från landet.
 
Nästa drag blir att USA mu söker ytterligare en möjlighet att öka trycket mot Russland. Har inte en aning om vad det kan bli, men uppfiningsrikedomen är väl i det närmase onegränsad i den här sandlådan, för jag tycker nog att man är nere på "sandlådenivå" i det här fallet.
 
Jag har slutat med att hålla reda på vad det egentligen är som länderna egentligen är oense om, men det är väl helt klart att två så stora länder inte kan vara överens om allt.
Såvitt jag kommer ihåg så  är väl läget för Ryssland sämre än för USA emedan de utför saker som strider mot internationella bestämmelser.
 
Nu sitter ju ledarna i varsin stad, Washingston och Moskva, och vi har ju många kommunikationsmöjligheter, telefon, mail, Twitter, flygförbindelser och till och med båtförbindelser om det vill sig, men det verkar inte vara modernt att använda någon av dessa möjligheter fullt ut.
 
Såvitt jag vet så har ledarna bara träffats en gång. Med tanke på de meningsskiljaktligheter som föreligger så borde de träffas "väldigt" ofta tillsammans med sina staber.
 
Jag har väldigt svårt att tänka mig att de två ledarna inte skulle kunna komma fram till en kompromiss om verkliga anstränngninga gjordes.
Nej, det går inte. då är det lättare att införa nya sanktioner och utvisa några diplomater i stället.
 
 
Putin känner jag absolut inte, men han har ju varit ledare i Ryssland under så många år att det på något sätt känns som som jag skulle känna honom. 
Det jag kan påstå är att han är en mycket välutbildad man och det är inte så svårt att gissa hur han kommer att reagera i olika situationer.
 
När det gäller Trump är det en helt annan sak. Han är troligen också välutbildad som företagsledare, men han har väl inga erfarenheter som ledare för ett land.
Nu är det tyvärr så att om man tror att man vet hur han kommer att reagera i vissa situationer så har man för det mesta fel. Dessutom har han en viss förmåga att ändra inställningar, så man vet aldrig vad som kommer att ske.
 
Sammanlagt så kan väl allt detta göra att det kan vara svårt att umgås på ett normalt sått, men i alla fall tycker jag och tror att de skullw kunna komma fram till ett mycke bättre förhållande än dagens om bara försök gjordes.