Hultqvist eler ingen Hultqvist i regeringen?

I dag ganska klart för försvarsministerns fortsatta arbete
 
De partier sim fortfarande vill avsätta Peter Hultqvist som försvarsminister är nu nere i ett antal på 3-4 stycken.
Bland dem finns Kristdemokraterna med Ebba Buch Thor som väldigt hårdnackat fortsätter sitt engagemang mot honom. Hon gör detta tillsammans med SD.
Vet hon verkligen vad hon gör?
 
Min egen synpunkt är faktiskt densamma, men av en annan anledning.
Jag anser att vi inte kan he en minister som låter bli att samtala med landets statsminister om en så allvarlig händelse som den i Transportstyrelsen. Vad som inträffat för övrigt runt denna händelse anser jag inte innebär någon anledning till hans avsättning.
 
Det är väl i morgon som den slutliga omröstningen skall ske, tror jag, och som det ser ut nu kommer försvarsministerna att få sitta kvar.
 
Förutom debaklet med att inte tala med statsministern tycker jag Hultqvist är en utmärkt minister, men man måste väl för sjutton tala med sin högste chet om etn sådan händelse som i Transportstyrelsen.

Kommentera här: