Uppdrag granskning

Undersökning av kriminalieteten i en del Göteborgsskolor
 
Här undersöks hur många av eleverna som har någon kriminell belastning.
 
Efter undersokningen får skolledningen gissa procenttalet för de olika skolorna med elever som har kriminell belastning.
 
De altuella procenttalen varierar mellan 5% upp till 26%.
 
När skolledningen skall försöka förklara orsaken till skillnaderna samt åtgärder som vidtagits säger man följande;
De åtgärder som läggs fram är att man förändrat samt byggt om de skolor där man haft problem och det är det enda som framförs.
 
Programledarna undrar då om en ombyggnad av skolorna verkligen kan åtgärda de problem som skolorna har med kriminalitet.
  
Skolledningens svar blir ganska undvikande och man talar åter om ombyggnaderna.
 
Sammantaget ger detta en rent förskräckande bild av situationen samt inte minst hur skolorna sköts.
 
 
Vän av ordning undrar nu vem som har tillsatt den nuvarande skolledningen och vilka argument man haft för att just dessa anställts?
Det låter ju rent ut sagt som om det är här man skall börja att rensa.
En skolledning som tror att en ombyggnad av skolan kan skapa bättre lärare tycker jag definitivt borde ägna sig åt något annat än andras barn.

Kommentera här: