Att värva röster borde kyrkan lära sig

Fler och fler lämnar kyrkan, men vad görs?
 
 
I år är det val och politikerna har redan börjat visa sug ute på gator och torg flr att värva de röster som erfordras för att partiet skall få en plats i risdagen.
 
Jag kommer osökt in på problemen inom Svenska Kyrkan.
 
Bara här i Loftahammar ser man hur det har gått för hyrkan. När jag återinflyttade hit för lite mer än 10 är dedan fick jag löra mig att det bara kom ca 10 personer till söndagarnas gudstjänster och undan för undan blev det färre och färre.
 
Till slut flyttade man ut från kyrkan in i sakristian, förmodligen för att spara på uppvärmningskostnaderna.
 
I dag, 2018, har vi såvitt jag vet inte längre någa gudstjänster i vår kyrka utan i stället sker vissa sammandragninger på Guldknappen.
 
Någon präst har ja inte sett i Loftahammar på väldigt många år och av det drar jag slutsatsen att de tror att det räcker att de sitter på sitt kontor och skriver en och annan inbjudan till kyrkan, men till och med prästerna borde ha lärt sig att detta inte räcker för att dra folk.
 
Undrar om det saknas något i utbildningen till präst, ja så är det troligen.

Kommentera här: