Hur kan vi tillåta att vissa länder bombar där de vill i världen?

Sönderbombade länder i Mellersta Östern
 
 
 
 
 
Sågott som varje vecka fälls det bomber äver kanske världens äldsta städer med en ovärderlig historia bakom sig.
 
Nu fälls inte alltid dessa bomber av de stora länderna där de tillverkas som t.ex. US eller Ryssland utan bomberna som fälls har ofta exporterats till mindre länder som Iran, Irak och fler andra länder. men till syvene och sist är det de stora ländernas vapen som ligger bakom.
Frankrike och Storbritannien är i detta sammanhang inga oskyldiga länder.
 
Lämderna som utför bombningarna har heller ofta inga egna flygplan att utföra bombningarna med uta de har "importerat" de nödvändiga flygplanen från de stora länderna, så man kan säga att de är dessa länderna som ligger bakom det hela, hur man än ser på det.
 
Allt detta sker trots att vi har Förenta Nationerna som skulle kunnat sätta ner klackarna mot detta för mycket länge sedan för att stopppa detta.
 
Nu är det inte bara gamla byggnader i de gamla städerna som föröds utan det är också miljontals människor som får ett fruktansvärt lidande, men vad gör FN, ingenting, absolut ingenting.
 
 
 
 
 
 
Nu har ju de stora länderna rättigheten att rösta nej till förslag de inte tycker om vilket medför att FN hamnar i en återvändsgränd, man kommer helt inte förbi "Nej sägarna".
Nu är en stor frga hur man skall behandla denna svårighet?
 
Skulle man kunna ta bort denna förmån? Verkan av detta skulle naturligtvis bli att en del länder inte vill fortsätta vara medlemmar och det är nog USA, Ryssland och Kina, har letat efter uppgifter om vilka länder som har denna rättighet, men inte hittat något, därför nömner jag bara USA, Ryssland och Kina.
 
Frågan är om det inte skulle vara möjligt för FN att göra ett bättre arbete utan dessa länder som i dag förhindraar detta goda arbete. Man kanske kunde göra ett medlemskap så attraktivt att dessa länder skulle kvarstå eller återkomma?
 
Jag undrar vad som har gjorts under åren för att ta bort förmånen från de stora länderna?
 
Jag kan heller inte riktigt acceptera att de stora länderna själva kan avgöra var de skall bomba och med vad de skall bomba.

Kommentera här: