Syrien

Vem eller vad skall anfallas i Syrien
 
 
 
  
 
 Det spekuleras just nu väldigt mycket huruvida USA kommer att anfalla Syrien på grund av gasincidenten nyligen.
Trump har också lyckats få medhåll av Frankrike som också kan tänka sig anfalla Syrien.
 
Det är bara en sakt som gör det hela mycket besvörligt: Vad eller vem skall anfallas i ett land som inte har någon regering?
 
En annan fråga är hur man skall undvika att några civila människor skall skadas under anfallen?
 
Nu kan man höra att Trump inte bestämt sig för om USA sakall anfalla eller ej.
 
Man kan ju hoppas att Trump tar sitt förnuft till fånga och ställer in detta förfärliga anfall, men det går ju inte att förlita sig på sunt förnuft när det gäller denne man.
 
En politiker yppade i TV i kväll att det nara finns en lösning på problemet och den är politisk.

Kommentera här: