Fattigdomen inom partipolitiken

De senaste utspelen från Moderaterna och Socialdemokraternna
 
 
När ett av partierna lanserar ett ekonomisk förslg så kommer det  så gott som aldrig en acceptans från de andra partierna.

Grundstötningen vid Flatvarp

Varför får vi inte veta exat var fartyget grundstötte? 
 
Stort utsläpp efter grundstötningen
 
 
 
 
 
Den som någon gång passerat Flatvarp med sin båt vet utan vidare att i det i området finns massor av grund där  fartyget Makassar Highway grundstötte.
 
Under många dagar har det rapporterats om grundstötningen men inte ett enda ord om exakt vilket av alla garund som faryget kört upp på.
 
Det spelar väl inte så stor roll, men när händelsen fortsätter all florera i så många medier så blir man naturligtevis vä-öldig fundersam på varför denna detalj utesluts ur  all information..
 
 
 
Frågetecknen rätas inte ut utan blir bara fller.