G7 eller G8?

Trump söger att Ryssland borde vara med på mötena 
 
Avbildning av ledarna i hjälporganisationen Oxfam visar att den traditionella protesten kommer att genomföras under mötet
 
 
Ryssland stängdes av 2014 som en följd av intagningen av Krim, men Trump sade att han ville att de skulle vara med.
 
Förberedelserna för mötet har varit drabbade av hårda ordalag mellan president Trump och andra nationer tack vara de nya tullarna på stål och aluminium.
 
Det kommer troligen också att bli meningsskiljaktligheter med Trump tack vare kärnvapenavtalet med Iran samt klimatavtalet.
 
 
Mina kommentarer:
Det kan inte vara lätt för dessa herrar att komma överens. Jag är rädd för att det nästan måste anses som en omöjlighet när man tönker efter vilka problem som vi kunnat se under många år mellan de som bestämmer..
 
Undrar om man inte försökt komma överens i alltför många frågor, vilket redan från början måste ha setts som nästan en omöjlighet.
 
Jag ycker nog att de som sysslar med frågorna borde veta bättre än att försöka knäcka alla frågor på en gång

Kommentera här: