Riksdagsdebatterna i Forum

Varför lyssnar ni inte på varandra i riksdagsdebatterna?
 
 
Man kan lyssna på en talare och tycka att det som sägs är väl valda ord och att ett eventurllt genomförande skulle kunna vara något bra för Sverige.
 
Så kommer "motståndaren" upp i talarstolen och helt plötsligt raderas allt det man tyckte var bra och i stället blir man med förvåning lyssnare till en fullständg nedsabling av vad den förste talaren sagt.
 
Detta inträffar inte bara vid något enstaka tillfälle vilket gör att man efter debatten inte är klarare över vad som är bra och vilket som inte är bra, så man kan fråga sig varför man håller dessa debatter. Hör står mycket sällan en segrare occh en förlorare utan där står väldigt ofta tre förlorare, de två debattörerna samt åhöraren.
 
 
Ser man tillbaka i tiden ett antal år så är dagens brist på debatteknik i varje fall en av orsakerna till att det är som det är.
Talarna kan ta varandra i hand hur många gånger som helt efter att varje debattör gjort sitt, utan att vi som söker sanningen fått något till livs förutom att vi fått veta att osämjan fortsätter att råda mellan parterna.
 
Jag tycker vi har rätt att kräva att våra riksdagsmän är genuint konstruktiva, att man verkligen lyssnar på varandra och att man tar åt sig, hur jobbigt det än kan vara, att även motståndaren kan komma med ett bra förslag.
 
 

Kommentera här: