Stålet, aluminiumet och USA

USAs skatter på metall: Mexoko o Kanada kanske blir exkluderade 
 
 
USA planerar höjda tulla på metaller -  men detta kanske slår tillbaka av andra l'nder
 
 
 
En del länder kanske utesluts från att träffas av högre tullat vid import, ha Vita Huset meddelat.
 
De uteslutna - på grund av nationell säkerhet - inkluuderar Kanads och Mexikouppger taleskvinnan Sarah Sanders.
. Rapporterba säger emellertid at lättnaderna komer att vara under 30 dagar.
 
Donald Trump gar sagt att stålprodukyer kommer att få en höjning på 25% och 10% på aluminium.
 
 
Mina kommentarer:
Om Trump trr att han kan genomföra höjningarna utan att övriga länder kommer att svara, då har han npg inte tänkt färdigt. Jag kan omöjligeh tro att de länder som blir påverkade sällt bara kommer att acceptera för'ndringarna utan de kommer naturligtvis att svara genom höjningar av andra saker så att Trumps försök inte kommer att kosta dem något.
 
Kan detta vara ett bra sätt att starta ett afförskrig månne.

Kommentera här: