Mna tornseglare

Har de kommit nu?
 
 
 
 
Jag kan inte svära på att de kommit nu, men jag kan ana att de är här för jag kan se fåglar som passerar utanför mitt rumsfönster med en oerhörd hastighet.
 
De landar inte på den plats där de vanligen har sitt bo utan de passerar utanför fönstret på olika avstånd med en hastighet som starkt påminner om tornseglarnas hastighet.
 
De brukar dröja några dagar innan de börjar landa vid boet.
 
Varför jag är lite tveksam.
Förra året fick de inga ungar så jag är osäker på om detta kan påverka deras beteende i år.
 
Några skri har jag ännu inte hört vilket bidrar till min osäkerhet för det brukar alltid vara ett säkert tecken.
Skriandet lika väl som landningarna på boplatsen brukar dröja några dagar efter ankomasten.
 
 
Jag hoppas verkligen att de kommer i år också för jag ser dem som ett säkert tecken på att sommaen verkligen är hos oss.

Kommentera här: