USAs flottenheter

Amerikanska marinen återställer Andra Flottan i Atlanten för att möta Ryssland 
 
 
 
Den Andra Flottan kommer at baseras i sitt gamla hem - Norfolk, Virginia
 
 
 Den Amerikanska Flottan har sagt att de kommer att återinstallera sin Andra Flotta eftersom Ryssland blir mer bestämda.
 
Chefen för Flottans operationer, Amiral Richardson, sade att flottan som upplöstes 2011, skall kontrollera krafter på den Amerikanska ostkusten och Norra Atlanten.
 
Han sade att den Nationella Försvarsstrategin, som publiserades tidigare i år, klargjorde att området med stora krafterbhade återuppstått.
 
Strategin sätter Ryssland och Kina i prioritet.
 
Flottan som upplöstes på grund av kostnadsskäl och strukturella skäl kommer att baseras i sitt gamla hem - Nofolk, Virginia.
 
 
Mina kommentarer.
Det måste rimligen finnas ett skäl till att de tre länderna inte sätter sig ner och kommer överens om att inte öka sina Marina krafter, detta sulle ju medföra stora besparingar för dem alla tre.
 
Undrar också varför man inte skapat missiler som gör flottans fartyg oanvändbara, det vill säga att man skapar missiler som inte kan skjutas ner utan når sitt mål utan pardon.
 
Kanske missiler som skickar ut en svärm av miniraketer när de blir anfallna. Eller kanske höghastighetsmissiler som inte kan nås av fienden.

Kommentera här: