Vad är Svenska Akademin

Hur skall Akedemin kunna tas på allvar i framtiden?
 
 
Alla vi som under åren sett upp till Svenska Akademin som varande något mycket högt och fint under alla år, hur skall vi för det första tolka allt som inträffat och hur skall vi se på den framtida Akademin?
 
När vi nu ser på hur medlemmarna uppfört dig, hur medlemmar under åren bara varit medlemmar och aldrig deltagit i det interna arbetet för att nte tala om allt "skitprat" som nu producerats av medlemmarna, vad finns det då för möjligheter kvar att kvarvarande medlemmar skall kunna rösta fram de nya medlemmarna som erfordras.
 
Jag skulle vilja påstå dessa möjligheter är lika med noll.
 
Om det nu skulle vara så, hur skall man då bära sig åt för att rädda Akademins Litteraturpris åt framtiden?
 
En möjlighet som jsg ser det vore att överföra uppgiften till en annan Akademi, men först efter en ordentlig genomgång av denna akademi för att kontrollera att inga oegentligheter hsr begåttd iäven i den Akademin.
 
Vår snälle kung kan väl få vara kvar även om han hittills såvitt jag ser det inte brytt sig speciellt mycket om vad som skett.

Kommentera här: