Vart är flimproduktionen på väg i Sverige?

Förslaget om bidrag eller inte bidrag diskuteras
 
 
Ett förslag har lagts att stoppa bidragsutdelningen om inte förhållandet mellan kvinliga och manliga bidragstagare utjämnas.
I dag är de praktiskt taget bara manliga som får ta emot bidragen.
 
För att kunna ta ställning till detta räcker det inte med att tycka det ena eller det andra utan man måste komma fram med hållbara argument åt ena eller andra hållet.
 
  • Om det är så att kvinnorna blir bortröstade på grund av att de är kvinnor så är det naturlgtvis helt fel.
  • Om kvinnorna blir bortröstade på grund av att juryn inte tyckerr att de är tillräckligt duktiga, då blir det en helt annan sak.
    Då måste det utredas hur fördelningen är mellan dem som röstar och en utjämning mellan manliga och kvinliga måste omedelbart ske.
  • Nästa fråga är varför rösterna har utfallit som de gjort hittils? Är det så att kvinnornas filmer verkligen är sämre än männens?
    Om det verkligen är så är det då inte helt andra insatser som måste göras om man vill ha en utjämning,
    Kanske någon form av skola för filmskapare. Frågan som då uppkommer är om det bara är kvinnor som får gå i den skolan?
Hur man än resonerar så uppstår det en mängd frågor som en gång för alla måste lösas nu.

Kommentera här: