Liberalernas landsmöte i Västerås

Björklund raljerar som vanligt igen
 
 
 
 
I går skrev jag ett inlägg om detta möte. Det jag tyvärr hade missat då var Jan Björklunds tal vilket sändes i repris på TV i dag och detta tal har jag en hel del att säga om.
 
När jag skrev i går var jag förvånad över den nivå på vilken mötet hållits. Jag har en lång tid tyckt att Jan Björklunds raljerande stil inte är trevlig att lyssna till och fram till dess hade hans inägg till min stora positiva förvåning varit fri från hans normala ruljans, men när jag i dag hörde hans tal, ja då var han tillbaka i sin vanliga raljerande, otrevliga, stil.
 
Det jag uppmärksammade mest var hans tal om skolan. Nu visste han presis hur skolan skall skötas, vad som behöver reformeras med avseende på lärare och allt sammans.
 
Han verkar totalt ha glömt bort a han styrde skolan under aliansen och under den tiden var skolresultaten verkligen inte bra utan snarare vldigt dåliga.
 
Därför kan man ju undra varifrån han fått sin alldeles nya kompetens, en kompetens han definitivt inte innehade 
 
Ne sådana tilltag tycker jag helt enkelt inte om därför sänks mitt betyg på landsmötet ner till en säker bottennivp.
 
Har också funderat på hur moderaterna kan tycka att han är en tillgång för aliansen. Det måste väl vara det där med rösterna som han ändå bistår med.

Argentina: Saknade u-båten

Vad ha inträffat ombord?
 
 
  
Det har spekulerats om att det kan ha vait ett el-fel som förorsakat det eventuella haveriet.
 
Om det skulle vara så så verkar det som om elförsörjningen fått en total kolaps, vilket måste betecknas som mycet ovanligt och mycket märkligt.
 
En alldeles ny u-båt skall nöstan omöjligen få ett sådant fel. Om detta är det verkliga felet så är antagligen hoppet ute för att manskapet skall kunna klara sig eftersom antagligen även luftreningssystemet också ligger nere i allra värata fall.
 
Nej jag tror tyvärr att det uppståt ett fel, som för det första är oförklarligt på en ny u-båt, och för det andra inte är av sådan art  att de ger besättningen någon chans till överlevnad.
 
Hoppet är emellertid det sista som överger människan så fortfarande hoppas även jag.

Argentina: U-båt saknad

Argentisk u-båt saknas: Satelitsignaler uppfattade 
 
 
 
U-båten är den nyaste av de tre u-båtarna i den Argentinska flottam 
 
 
 
 Signaler har uppfattats som tros komma från den Argentinska u-bbåten som saknas med 44 man ombord, enligt officiella uppgifter.
 
Försvarsdepartementet försöker nu spåra positionen av de sju misslyckade satelitsignalerna mottagna på lördagen.
Argentina har intensifierat sökningarna i Södra Atlanten efter ARA San Juan u-båten, med att ett sökplan från Nasa som kommer att deltaga.
 
Den diesel-elektriskt drivna u-båten försvann 430 m utanför kusten.
 
Storbrittanien och andra länder i regionen har erbjudit assistans. Amerikanska flottan flyger in djupvattenssökare till Argentina vilka skal användas om u-båten påträffas på havsbottnen.
 
Sökarnas uppgifter har försvårats av hårda vinda och 6 m höga vågor,.
 
Har strömtillförseln brutits? 
 
ARA San Juan var på väg tillbaka från ett rtinuppdrag i Ushuala, nära den sydligaste delen av Sydamerika.., till basen i Mar del Plata, söder om Buenos Aires.
 
 
Den sista kontakten med flottans central var på onsdagsmorgonen.
 
En Argentinsk jagare och två korvetter genomför sökandet i området där u-båten senast befann sig vid den sydöstra delen ab Valdezhalvön.
 
Hittills har man inga spår av var den kan befinna sig.
 
Set antas att u-båten kan ha haft kommunikationsproblem orsakade av avbrott i elförsörjningen.
 
Enligt reglerna skall en u-båt gå upp till ytan om kommunikationsproblem uppstår
 
 
 
 
 
 Mina kommentarer:
Jag har fällt en hel del tårar på grund av det inträffade.
Varför?
 
Under min tid i Svenska flottan då jag låg på u-åten U3 var vi mycket nära att sjunka ute på Landsortsgraven. Ett område som är nära 400 m djupt.
Vi skulle gå upp till ytan, men då tornluckan skulle öppnas så satt den fast och det gjordes många försök utan framgång att få upp den.
Då kom någon på idén att sätta igång djupmätaren igen. Den visade då djupet 140 m.
 
Makdjupet för båten var 100 m.
 
Ballasttankarna tömdes igen och vi lyckades komma upp.
 
Orsaken till det hela var att is hade fastnat någonstans vilket gjorde att vatten fylldes på lika fort som det pumpades ut.
 
Nåväl allt gick ju bra. Konstigt nog var det aldrig någon sm blev orolig.
 
Det är ju naturligtvis helt andra saker att sjunka i ett hav som är kanske flera tusen meter djupt.
Jag länner oerhört mycket för hela besättningen i ARA San Juan.
 

Liknande inlägg