U-båtsolycka i Indien

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den konventionella U-båten INS Sindhurakshak har efter modifiering i Ryssland råkat ut för en explosion som dödade två besättningsmän. Ytterligare sju saknas efter explosionen.
 
U-båten har genomgått en omfattande modernisering som berör såväl maskineri, skrov och vapen.
 
Att reparera U-båten beräknas inte vara möjligt utanden Indiska flottan kommer nu att komma i ett resucerat skick.
 
Nya beställningar ligger inne men där har man aviserat förseningar på leveransen.