Arbetare från Nord Korea tvingas arbeta utomlands

 Nord Koreaner skickas utomlands för tvångasrbeten uppger FN
 
 
 
Marzuki Darusman är specialrapportör i FN beträffandesituationen för mänskliga rättigheter ni Nord Korea

  

 

Så många som 50.000 Nord Koreaner har blivit skickade utomlands för att arbeta under hårda omständigheyet uppger FN.

 

Marzaki Darusman sade att arbetarna tjänar väldigt lite, får för lite mat och arbetar upp till l20 timmar.per dygn.

 

Arbetsgivarna betalar avsevärt mer direkt till Nord Koreanska regeringen, sade han i sin rapport.

 

Majoriteten av arbetarna arbetar i Kina och Ryssland, huvudsakligen i gruvindustrin och textilindustrin och konstruktionsindustrin..