United Airlines nödlandar i Scottland

Nödlandning på Shannon Airport i Scottland: 12 oersoner till sjukhus 
 
 
 The Boeing 767-300 aircraft at Shannon Airport in County Clare after making an emergency landing this morning
Boeing 767-300 vid Shannons Flygplats i Clare County efter att ha genomfört en nödlandning på morgonen
 
 
 
Tolv perdoner, inklusive tre barn, blev skadade efter en en svår turbulens som tvingade den transatlantiska flighten att genomföra en nödlandning i Republiken
 

Tio passagerare och tv besättningsmedlemmar togs till sjukhus frå Shannons Flygplats omkring kl 06.00 BST.
 
Landningen i Countyt lare följde på "hård och oväntad turbulens".
 
Flighteb gick från Houston, Texas, till London Heathrow när den drabbades.
 
Alla av de skadade har släppts utom en av besättningen.
 
 
Mina kommentarer:
Skickliga piloter kan man tacka mycket för. Plötslig och kraftig turbulens kan vara nycket svprbemästrad och kräver vana och skickliga piloter. Ovana sådana kan mycket lätt bli nervösa och då kan otrevliga saker inträffa.
 
Nu är ju flygbolaget United Airlines ett bolag som endast har mycket välutbildade piloter med både tekniskt kunnande och praktisk utbildning vilket kan ha bidrait till ett lyckligt slut på resan.