Svensk polis

Programmet FORUM som i dag innehåller et ytterst angelägen fråga: Polisorganisationen
 
 
 
 
Sällan eller aldrig har jag hört en fråga som diskuterats med en sådan enighet som denna, Alla partierna är helt överens om att polisorganisationen i dag inte alls motsvarar det som varje svensk har rätt att förvänta oss.
 
Den andra mgången i denna debatt börjar med att Anders Ygeman, ansvarig minister, och han vet uppenbarligen precis vad vi har rätt att förvänta oss.
 
Trots detta vetande så är det ju inte alls detta som polisen i dag kan genomföra.
 
Det man kan utläsa av allt detta är att: hela omorgabisationen är ett stort misslyckande.
 
Det är minst sagt märkligt att vi skall behöva lyssna till en debatt som detta.  Varför vågar Sverige inte sätta ner klacken på den ömma punkten: Vår polisschef. Dan Eliasson, han är helt klart inte alls rätt man på rätt plats!
 
Lyssnar man på Dan Eliasson när han talar så  verkar det som om han också vet precis vad som fattas i organisationen. Men det händer ju ingenting!
 
Jag undrar nu hur det kan komma sig att när hela Sveriges riksdag är överens om vad felen är så händer i alla fall ingenting. Dan Eliasson sitter där han sitter och man hör knappast ett ord om att han inte skulle vara rätt man på platsen.
 
Annie Löfs inlägg innehöll i alla fall något som lutade åt att Dan Eliasson inte skött sitt jobb som förväntats, men han sitter där han sitter i alla fall.
 
När skall något positivt hända.
 
 
Roger Hadad, Liberalerna; gjorde ett väldigt bra inlägg, inte med några nya förslag, men han pekade på alla de ömma punkter som ämnet innehåller. Kanske det inlägg som partiet behövde för att komma lite längre upp öve 4%-spärren.