Nord Stream

äRyskt företag släpps in i Karlshamn
 
 
Nord Stream ägs till 51% av Ryssland och resten av Europeiska företag.
 
Här har nu Sverige genom försvarsministern behandlat frågan och vidtagit åtgärder för att säkra Sveriges säkerhet och detta är väl något som man alla kan ha synpunkter på, utan att veta någonting av större värde.
 
Är det inte så att vi måste lita på vår försvarsminister? Han är ju inte ensam med denna avgörande röst utan där finns verkligen de som står för kunskaper i ämnet, så låt oss lita på att allt blir bra.
 
 Nu kommer med all säkerhet dock moderaternas Hans Wallmark med sina vanliga mer eller mindre ofullständiga tyckanden.
 
 
Vad tycker jag själv?
Jag vet bara vad som angetts officiellt och jag litar helt enkelt på de som bestämmer.