Vem eller vilka gjode bort sig efter grundstötningen vid Flatvarp?

Bortkomna hjälpfunktioer 
 
 
Att utsläpp från fartyg sker är ju på intet sätt något nytt, men med tanke på vad som skedde efter grudstötnigen  utanför Flatvarp kan man verklien ställa sig frågan var kunskaperna fanns?
 
När ett fartyg av denna kategori går på grund vore väl den bästa tänkbara insats det enda tänkbara, men vad skedde egentligen i  fallet vid Fäatvarp.
 
Nog har jag studerat många insamlingar av olja på sjön om riktigt många av de, har varit väldigt framgångsrika, men det skedde i Flatvarp måsta vara ett nära fullständigt misslyckande.

Kommentera här: