Nord Koreas testområde för kärnvapen

Varför Nord Korea förstör sitt testområde för kärnvapen 
 
 
 
 
Nord Korea har sagt att de kommer att montera ner sitt område för kärnvapentester denna vecka, i en ceremoni 
där utländska journalister kommer att deltaga.
 
Men vad kommer det att kosta för landet att helt ärligt genomföra detta?
 
I bergsområdet nordost om Nord Korea ligger Pyongyangs kärnvapenområde - komplexet i Pyongyang.
Området har använts för sex kärnvapentester sedan 2006, men Nord Korea säger att tekniska steg för avvecklingen kommer att tas mellan 23 och 25 maj.
 
 
Nord Korea har sagt att de är beredda för avveckling, men har hotat med att avsluta kommande samtal med president Trump, i ett uttalad oenighet över hur detta skall genomföras.
 
 
Vid ett första påseende tycks Pyongyangs löfte om att stänga testområdet vara välkommet.
 
Men det kan också visa att testprogrammet har utförts tillfullo och att vidare tester inte längre behöver utföras.
 
 
En satelitbild över testområdet i Nord Korea
 
 
 
Pyongyang säger att de inbjudit utländska observatörer - Syd Koreaner och internationella jounalister - för att se på tunlarna som kolapsat och observationsplatser som tagits bort vilket skall visa att allt gjorts som det skall.
 
Men det är inte klart huruvida experter har inviterats - vilka an avgöra om allt genomförts som det skall.
 
 
 
 
 
Att stänga området dkulle bara vara det första steget mot en fullständig avveckling av kärnvapnen.
 
Området innehåller också ett antal områden som kan producera höganrikat uran och plutonium - de viktiga ämnena för kärnvapen.
Bland dem finns också många urangruvor, såväl som centrifuger, kärnreaktorer och processutrustningar.
 
 
 
 
Hur som helst, allt är inte giltigt och 2002, efter kolapsen av avtalet, gick Pyonyang ut med informationen att de
återstartade Yongbyon.
 
 
Mina kommentarer:
Man skall inte ropa hej förrän man kommit över bäcken, och den här gången har det inte gått så bra utan man ligger i vattnet och plaskar.
 
Orsaken är att det som Kim och hans regering uttalade för några månader sedan inte alls hade något ned varken förhoppnngar eller sanningaen att göra, tyvärr.
 
Jag måste erkänna att Nord Koreas och Kims kovändning var något alldeles för bra för att vara sanning. Trots alla vackra ord och handskakningar så var allt detta inget värt, utan tvärt om så förstärkte det misstroendet mot både Nord Korea och Kim själv.
 
Det "positiva" med det hela är att vi nu vet att man nte kan lita på någon i NOrd Korea, inklusive Mim.
 
Nu har jag väldigt svårt att tro att Trump kommer att "uppvakta" Kim med ett möte som man kanske trodde på.
 
Nu måste vi tyvärr "nedmontera" kim till samma låga nivå som Trump.

Kommentera här: