Måste vi verkligen stå ut med dagens debattörer

Hur många upprepningar måste vi som åhörare stå ut med?
 
 
 
I dagens riksdagsdebatt debatteras bland abbat Publik Servive.
 
Jag kan nte säga hur många debattörer som anmält sin, men jag kan i alla fall konstatera att det är alldeles för  många av dem som absolut inte har något nytt att bidra med.
 
Det blir bara en väldigt lång rad av talare som i princp inte  har något nytt att komma med. utan det blir bara en enda läng rad av upprepningar.
 
Skulle kunna tro att man slulle kunna korta av antalet talare med mellan 60 - 70% om man satte krav på talarna att inte upprepa vad som redan sagts av en tidigare talare.
 
Det kan väl inte vara så illa att talarna verkligen tror att det de har att komma med verkligen är något nytt
 
 
Kan man inte låta talmannen och hans stab läsa igenom talarnas manuskript  och ge ett godkännande eller icke godkännande eller icked gorkännande för talaren att genomföra sitt anförande. Talmannen skulle också kunna meddela vilka som icke får genomföra sina anföranden samt ange anledningen till detta.
 
 
 

Kommentera här: