Sveriges deltagande i rymdindustrin

Forum i dag
 
 
 
 
  
I dag debatterades bland annat den Svenska rymdindustrin. VIlket deltagande skall Sverige ha i dag och i framtiden i denna industri.?
 
Alla riksdagsmän verkar vara överens om att rymdindustrin inte skall ha något samband med anfallsvapen, men möjligen med försvarsvapen.
 
Att på detta ytterst luddiga sätt försöka utesluta anfallsvapen är det väl ingen i dag levande människa, utom politiker, som kan tro på.
 
Hur skulle vi kunna utesluta att våra kärnvapennationer inte tar chansen at förstärka sin militära förmåga även när man kommer ut i rymden.
 
Detta kan möjligen en intet ont anande svensk politiker hoppas på.
 
Det är här vi skulle behöva den kraftfulla organisaion som FN skulle borde vara men som den absolut inte är i dag.
 
Att komma överens om att inte framställa vapen för användning i rymden tror jag inte hellaer på eftersom de stora länderna fortfarande kan framställa dessa vapen och snabbt ock mindre lustigt via raketer föra ut dem i rymden där de kan bilda ett stark försvar samt förhindra att ett annat land genomför en liknande sak.
 
För att förhindra detta skulle vi behöva ett FN som står fritt från alla nationer  och som kan sätta in alla nödvändiga resurser för att se till att alla överenskommelser efterlevs, men var har vi detta FN?
 
 
 
 
 
 
 

Kommentera här: