Barn är

Konflikten i Yemen; En miljon barb svälter varnar  NGO  för
 
 
 
Ett 14 månader gammakt barn aom lider av undernäring får behabdling vid en i en klinik i staden Amran
 
 
 
En miljoner ban riskerar svält i Yemen uppger biståndsorganisati0nen för barn.
 
 
Med alla hjälporganisationer som finns på jorden så är det förunderligt att detexisterar så många svältande barn runt om i världen.
Kan någon vettig människa ge ett bra svar på detta?

Kommentera här: