Satelithaveriet

Undersökning startar efter dramatiskt satelithaveri för Soyuz
 
 
 
 
 
 
 Ryska myndigheterbundersöker orsaken till problemen som tvingade en Soyuz-raketkapseöm att genomföra en nödlandning strax efter start.
 
 
De två besättningsmännen, den cosmonauterna Alexey Ovehinin, Ryssland, och astrounaut Nick Hague, är vid god hälsa, enligt myndigheterna.
 
 
De startade mot en sex månader lång mission på det internationella Rymdcentret när deras flight blev avbruten.
 
Deras kapsel separerade och landade 400 km fråm startplatsen.
 
 
Vad inträffade under flighten?
 
Starten tycktes gå enligt planerna, men efter 90 seknder rapporterade Nasa ett problem med bärraketen mellan första och andra steget vid separationen.
 
En levande video visar att de skakar våldsamt av något som förorsakatsnav ett fel.
 
Efter ca 114 sekunder startade räddningssystenet vilket separereade besättningskapsel från raketen.
 
Kapseln började därpå sin nedfärd vilket skapade hög G-kraft hos besåttningen.

Kommentera här: