Hur tror partierna att vi skall få ett bättre samhälle

Under ganska lång tid har vi hört partierna tala om vad som måste göras
 
 
 
Jag vill gara sägga min mening om detta: Ni har alldeles fel,Samhället blir inte alls bättre med er rmedicin.
 
Exempel:
 
I skolfrågprna talas det alltid om att skolan måsta anställa fler lärare och bättre lärare. Ett argument som låter helt relevant och självklart, men bara tills man har tänkt färdigt, då blir det inte alls bra längre.
Hur blir det om skolan i din hemkommun börjar värva sina nya lärare som är bättra än de gamla lärarna från de intilliggande skolorna som kanske råkar ha några bra och mycket duktiga lärare.
 
Det erfordras unte mycket tankaverksamhet för att förstå att då får vi en nya skolor med lärare som inte ä så bra.
 
En självklar sutsatsen är att man får inte värva nya lärare fån andra skolor till den egna skolan.
 

Kommentera här: