Syd Koreas premiärminider erbjuder sin avgång

Premiärminister Chung Hong-won har erbudit sin avgång på grund hanteringen av den svåra färjekatastrofen.
 
Detta är något som vi inte kommer i närheten av i västerlandet. Här kan en statsminister eller motsvarande sitta i en regering som gör de allra grövsta misstagen, men kvar sitter de.
 
Tämk bara på Nuon-affären och det som inträffade i Konstitutionsutskottet där alla inklusive ststsministerna var vita som snö.Ingen tar sitt ansvar på detta sätt. Om så var fallet skulle säkert regeringar vara betydligt försiktigare i sitt arbete.
 
 
I Korea har man funnit lite över 110 döda, men fler än 190 personer saknas fortfarande.
 
Färjan kantrade och sjönk inom två timmar, men man vet fortfarande inte vad som var orsaken, men arbetet med såväl letandet efter omkomna som orsaken till olyckan pågår oförtrutet.