"Allliansen vill ha stärkt krisberedskap "

Har fantasin fullkomligt sinat inon alliansen?
 
Man kan verkligen undra var alla framåtsträvande politiker tagit vägen. I dag står se  ju och stampar på samma fläck som övriga partier, inga nyheter över huvud taget tycks kunna produseras i denna  politikerkrets.
Skall verkligen Socialdemokraterna släppas iväg på detta  sätt?

Kommentera här: