Varför så olika regler för invandrarna för olika jobb?

Invandrarna inom fotbollen borde behandlas som vilka arbetare som helst
 
 
 
Vanligtvis finns det regeler för att människor från andra länder skall få erbeta i Sverige uppfyller vissa kraf.
 
Språket har tillhört en av dessa saker utom i ett fall, inom fotbollen ställer man i princip inga karav öcer huvud taget utom att man skall kunna spela forboll.
,
 
En del lag har spelare som inte kan tala ett enda ord Svenska, men ändå fårr de "arbeta" som fotbollsspelare och då kan man fråga sig varför detta kan tillåtas.
 
Kanske det är någon regel inom ngot fotbollsförbund? Men våra lagar skrivs väl inte av något fotbollsförbund?

Kommentera här: