Valet av statsminister går in i ett nytt läge

Hur skall vi se på de försök som görs?
 
 
 
 Andreas Norlén riksdagens talman
 
 
 
Jag kan inte tänka mig något annat än att de som är inblandade gör sitt allra bästa för att ärendet skall lösas så snart som möjligt.
Det är är i varje fall något som myndihheterna vill få oss medborgare att tro, men det behöver inte alls vara på det såttet.
 
Vi vet ju aldrig vilka bestämmelser eller normer som vederböande går efter och sjg skulle vilja säga att det nuvarande läge är fullkomligt bedrövligt som det ser ut i dag och vi som varit med och röstat fram de partier som sitter i riksdagen i dag har totalt misst allting att säga till om.
I stället har sågottsom allt lastats över på talmannen som nu har att göra de avgöranden som vi alla måste lyda oavsett vilket val vi gjorde.
 
Om det inte går att sätta till en regering efter vad vi valt så låt oss för sjuttun genomföra ett nytt val och låt för allt i världen inte något parti utesluta något annat parti när det gäller att tillsätta en regering!
 
 
 

Kommentera här: