U-båtsolycka i Indien

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den konventionella U-båten INS Sindhurakshak har efter modifiering i Ryssland råkat ut för en explosion som dödade två besättningsmän. Ytterligare sju saknas efter explosionen.
 
U-båten har genomgått en omfattande modernisering som berör såväl maskineri, skrov och vapen.
 
Att reparera U-båten beräknas inte vara möjligt utanden Indiska flottan kommer nu att komma i ett resucerat skick.
 
Nya beställningar ligger inne men där har man aviserat förseningar på leveransen.

Vad händer i Ukraina

När orolighheter minskar i ett område dyker det nästan alltid upp nya oroligheter i ett annat område. Nu börjar saker ordna upp sig i Syrien och då bryter det ut nya oroligheter i Ukraina.
 
Hur gärna jag än vill hitta en syndabock så är det väldigt svårt att hitta en sådan. Det är nog så att i fallet Ukraina så finns det inte en syndabock utan det är ett antal som tillsammans utgör den tändande gnistan.
 
Det är ganska underligt, men så vitt jag förstår så är USA inblandat i dessa oroligheter på ett eller annat sätt. USA blandar sig säkert i allt detta i all välmening, men det är nog lätt att just den inblandningen utgör den tändande gnistan i vissa fall.
 
När USA uttalar sitt bistånd till den ena parten i en orolig del i världen då tror jag att det är lätt att just detta bistånd till den ena parten gör att "modet" växer just hos den parten och då kan det vara lätt att just den parten eskallerar sina ansträngningar att vinna kampen därför att de känner stödet från USA.
 
Utrikesministrar verkar ju att älska att åka runt i världen så varför talar man inte med alla parter i varje konfliktområde i stället för att snabbt ge sitt bistånd till den ena parten?
 
Vi har ju utrikesministrar som definitivt kan ha en avgörande inverkan på vad som händer i konfliktområdena. Jag tänker då på ministrarna framför allt i USA, Ryssland och Kina, Vi har ju vår egen resglade utrikesminister Bildt, men han har säkert inte alls en sådan möjlighet att påverka som de stora.

Afghanistan, vad kommer att hända där


Oroligheterna i landte har en betydligt längre historie än de modernare krigen. 
Nu har man i alla fall kommit så långt att det senaste krigförande landet, USA, undan för undan drar tillbaka sina styrkor och det gör tack och lov Sverige också.
 
Vi hade väl egentligen inget där att göra, i varje fall inte samma skäl som drev Sovjetunionen och USA in i kriget. Det var väl ren och skär önskan att vara till lags som drev vår regering att hoppa in i något som inte berörde oss, men det kan ha varit en fjäder i hatten för vår utrikesminister.
 
USA har haft trupper i landet sedan 2001, altså 13 år och man kan fråga sig hur mycket det har kostat USA och då tänker jag i första hand på de unga soldaterna som fått offra sina liv samt alla de som skadats och fått sina liv inte släckta men förstörda. Så har vi alla föräldrar som blivit av med sina barn på detta grymma sätt. Vi får heller inte glömma alla de miljarder dollar som detta kostat USA, pengar som de skulle ha behövt använda på annat sätt.
 
De pågående förhandlingarna mellan Afghanska ledare och USA har nu låst sig och Obama har per telefon meddelat Karzai att USA kommer att dra tillbaka alla trupper under detta år. Orsaken är att Karzai vägrar att skriva på ett säkerhetsavtal.
 
Med tanke på alla händelser i kriget med tallibanerna som fiendet så är USA överygede om att Afghanerna själva inte klarar av att hålla talibanerna stången de närmaste åren. De behöver säkert den hjälp som USA erbjuder och jag kan inte riktigt förstå att detta skulle vara ett stort hinder. Man å andra sidan Afghanerna har ju en mångårig och dålig erfarenhet av främmande trupper i sitt land, men kan de verkligen klara sig utan denna hjälp de närmaste åren?
 
 
Afghanistan är ett mycket vackert land, men krigen har naturligtvis satt djupa sår i landskapsbilden. Om nu det verkligen blir fred så får ju befolkningen chansen att återställa en hel del men det kommer att dröja många årtionden innan man kan se den stora förändring som man hoppas på.
 
Att få igång skolverksamheten är nog en av de viktigaste sakerna de har framför sig