Nord Koreas hot

Nord Korea: Syd Korea stoppade en andra oljetanker 
 
 
Stoppet av oljeleveranser var ett svar på att Nord Koreas ledare Kim Jong-s vaoenester
 
 
Syd Koreas myndigheter har stoppat ett andra fartyg som misstånktes leferera olja till Nord Kores ii strid mot de internationella sanktionerna, enligt officiella uppgifter.

Den Panamaflaggade oljetankern, Koli, hålls i en hamn nära den västra staden Pyeongyaek.
 
Syd Korea har redan stoppat en Hong Kong flaggad tanker som misstänktes i hemlighet transportera 600 on rafinerad olja till ett Nord Koreanskt fartyg,

Det sanaste fartyget som har en besättning av Kineser och Burmeser, är en 5.100 tonnare för oljetransporter.
 
 
 Fartyget Lighthouse Winmore fylldes med olja som skulle levereras till Taiwan, men den kom aldrig fram, den är omhändertagen
 
 
 
Mina kommentarer:
Nu måste Syd Korea och USA se upp så att Nord Korea inte använder vägar som inte bevakas. Detta skulle ju göra de nya bestämmelserna värdelösa.
Man måste nog räkna med att Nord Korea kommer att göra allt för att komma runt de nya sanktionerna.

Iran

 Stora protester mot regeringen i flera Iranska städer
 
 
 President Hassan Routhani fortsätter att bli anklagad för ekonomiska problem
 
 
Demonstrationer mot regeringen som började i Iran på torsdagen har nu sprit sig till flera av de stora städerna.
Ett stort antal människor rapporteras ha demonstrerat i Rasht, i norr, och i Kermanshah, i väster, och mindre antal protesterande i Isfahan, Hamadan och på andra platser.
 
Protesterna började mot höjda priser, men har spritt sig andra saker som en protest mot prästerbas roll och regeringens politik.
 
Ett mindre antal människor har arresterats i Teheran, huvudstaden.
 
 
 
Det var en grupp på 50 personer som samlades på ett torg talade Teherans guvernör för säkerhet om för Labour News Agency.
 
Inrikesdepartementet i USA fördömde arresteringarna och bad alla nationer om stöd för det Iranska folket och deras behov för mönskliga rättigheter och ett slut på koruptionen.
 
 
 Mina kommentarer:
Jag kan inte annat än tycka att USA felaktigt nu försöker skapa en schism mellan befolkningen och regeringen i stället för att genom förhandlingar med regeringen försöka komma fram till en lösning av problemen.
 
Genom att göra så här skapas bara ytterligare konfrontationer mellen befolkningen och regeringen och det är väl inte det som Iran är i behov av i det här läget.
 
Kan det månne vara Trump som ligger bakom det Amerikanska uttalandet?

Sanningen förskräcker

Politikernas tal kan vara andras tal
 
 
Sven Erik Bucht har fått berättigad kritik för att han använt en talskrivare till höga kostnader.
 
Det som media har angripit är att han använt en "skrivare" som inte är den skrivare som är kontrakterad av riksdagen, utan en helt egen talskrivare.
De tal som han fått är bland annat ett btal som han höll i ett större sammanhang på engelska.
 
Ganska ofta ser man politiker som läser sina färdigskrivna tal, detta anser jag att detta borde förbjudas när talen hålls för en Svensk publik. Det ger ju en helt fel bild av den politiker som talar och om han är ute för att få röster till partiet eller till sig själv personligen så kan vi som lyssnar bara känna oss grundligt lurade.
 
Detta är, tycker jag, ett mycket oärligt sätt att arbeta på, vi kan ju inte lita på denne politiker och vad han säger. Det är ju någon annans ord.
 
Jag kan se en viss skillnad om politikern håller ett tal i internationella sammanhang, men i prinsip borde det även då vara hans egna ord som man får höra.
 
Ärlighet är väl tyvärr något som man verkligen får leta efter när det göller politiker.