Brev om internering skickade av misstag

EU-medborgare fick interneringsbrev av misstag
 
 
 Inrikesdepartementet skickade av misstag omkring 100 brev av  misstag till EU-medborgare som bor i Storbrittanien som sade att var skyldiga och skulle interneras.
 
 
Mina kommentarer;
Alla kan vi göra våra misstag så varför inte också inom departementen. Det är säkert inte varken första eller sista gången.

Kommentera här: