Vad händer i Afghanistan och varför?

Senaste information från Vita Huset; USA ökar antalet soldater med 4.000 man
 
 
 
 
 
Nu har Trump ändrat sig igen.
 
Antalet soldater i Afghanistan skulle för några dagar sedan drasner till ett mycke lågt antal.
I dag kommer nyheten att USA ökar antalet man från 8.000 till 12.000 man
 
Krig brukar mestadels gå ut på att "fienden" skall besegras.
I fallet med Afghanistan måste det vara en helt annan sak som gäller från USA-sidan
 
Den nerdragning som Trump angav för några dagar sedan var kanske lite obetänksam, med tanke på att de i alla fall skulle ha något tusental kvar.
Detta skulle naturligtvis innebära att de kvarvarande skulle utsättas för större faror eftersom de skulle ha svårare att försvara sig.
 
Nu kommer i stället numerären att öka med 50% vilket kommmer att innebära att de kan försvara sig bättre, men chansen att vinna kriget är absolut nere på nollnovå.
 
Frågan man nu ställer sig fortfarande är vilka planer USA har med sin närvaro. Att de nu kommer att ha 12.000 man där innebär ju bara att man kan uträtta något inom ett visst område.
I resten av landet kommer det fortfarande vara "fienden" som härskar.
 
Den stora motståndsröärelsen har under åren vait Talibanerna, dey va de som kastade ut den Ryska armén för några år sedan och detta utan några avancerade vapen över huvud taget, men de ryska stridsvagnarna och marktrupperna tappade helt kontrollen över landet och så gick det som det gick.
 
Att segra över Talibanerna kan man med största säkerhet säga vara en omöjlighet så jag tror att intensiva förhandlingar skulle kunna vara något att försöka med, men inte blir det lätt.
 
För ett antal år sedan uttalade sig en känd Amerikansk general och sade att det skulle behövas över en halv miljon soldater för att komma någonstans med Talibanerna och då kan man kanske förstå att detta inte är speciellt attraktivt.
 

Kommentera här: