Kärnreaktorer

Tyskarna i Achen får gratis Iodin som skydd mot Belgiska nukleära faror 
 
 
Atomkraftverket Tihange oroar Tyskarna nära Belgiska gränsen 
 
 
Den Västtyska staden Achen har börjat ge ut Iodine tabletter gratus till ungefär 500.000 boende och människor som bor nära eftersom en åödrande atomreaktor ses som en risk.
 
De boende kan registrera sig på stadens webbsida för att få ta emot kuponger utbytbara hos apoteken mot dessa piller.
 
Iodine minskar risken för sköldkörtelkancer efter utsläpp av strålning.
 
Man har protesterat i Tyskland över det Belgska atomkreftverket Thange som ligger 70 kmfrån Aschen.
 
Denna reaktor och en annan Belgisk reaktor vid Doel nära Antweperpen har stängts av flera gånger under säkerhetsundersökningar.
 
Totalt finns det sju reaktorer.
 
Avstängningar har skett på grund av vattenläckor och upptäckten av microläckor i vissa reaktorer.

.
 
 
 
Mina kommentarer:
Det här var ju en nyhet för mej. Jag hade inbillat mig att man i europa häll sina reaktorer uppgraderade, men så är det uppenbarligen inte riktigt.
Vi har ju våra egna gamla reaktorer också.

Kommentera här: