Forum

Diskussion om trafikolyckorna
 
 
Thomas Eneroth, Infrastrukturminister
 
 
Frågan om viltolyckorna diskuterades mellan Thomas Eneroth och Edward Redl. M.
 
 
Edward Riedl
 
 
 
Diskussioner i Riksdagen får vi ju som vanligt avnjuta i programmet Forum och så även i dag.
 
Dagens diskussion skilde sig dock mycket från de allra flesta diskussioner som jag lyssnar på ty här var de båda debattörerna helt överens.
 
Efter detta frågar jag mig om vi verkligen har råd att genomföra denna typ av debatter?
 
Varför kan de inte sätta sig ner i ett eget rum och prata igenpm ämnet, då skulle man ju slippa alla de övriga "arbetande" i panelen som har diverse olika uppgifter under en diskussion som denna.
 
Att några riksdagsmän skulle missa vad som sägs tror jag inte alls på eftersom det är näst intill folktomt i salen.
 
Jag kan inte få det till något annat än att detta är ett oerhört slöseri med pengar, ty detta upprepar sig ju snart sagt varje dag.
Ett litet rum med en fast kamera skulle gå precis lika bra.
 
 
 
 

Kommentera här: