Minnesprogrammen från Drottninggatan

Nu får det vara slut med detta
 
Nu har vi matats med  program från händelsen på Drottninggatan under en hel månad och nu får det vara nog!
 
Naturligtvis skall vi sörja med dem som förlorat anhöriga, det finns ju inget som kan ersätta dem men det finns en annan sak som jag som eventuellt nyhetsankare hellre borde koncentrera mig på och det är vad som inte har gjorts i samband med denna terrorhändelse.
 
Media har under hela denna tid strött sina lovord över bland annat polisens och säkerhetspolisens insatser, men vad har dessa enheter gjort, inte ett dugg utan definitivt tvärt om.
 
Jag skulle till och med vilja säga att det är polisen och säkerhetstjänsten som förorsakat det fruktansvärda som hände på Drottninggatan genom sin neglegering av uppgifter som de fått rörande den förorsakade händelserna.
 
Både polisen och säkerhetstjänsten hade ju information om förövaren som definitivt borde ha förorsakat att han satts i förvar på ett tidigt stadium, men av någon anledning brydde man sig inte om denna information som de definitivt borde ha gjort.
 
Detta medförda att fem människor dog och många skadades samt att både polis och säkerhetspolis fick motta stora ovationer för "sin fantastiska insats" på Drottninggatan.
 
Man kan knappast tro att detta inträffat i vårt land Sverige.

Kommentera här: