Skid-SM Skelefteå

Ett fantastiskt fint arrangemang
 
 
 
Jag vill utan vidare tacka Sinnika Sjunnesson Projektledare - SM-veckan Skellefteå för att fantastiskt fint planerat och genomfört SM.
 
 
 
 
Har nog aldrig varit med om något så fint planerat och genomfört SM.
 
Nu är det ju inte bara Sinnika som arbetat med arrangemanget, men den tunga generalplaneringen får hon i alla fall stå för.
 
Grattis Sinnika!

Kommentera här: